tirsdag 30. oktober 2007

Ekteskapsloven 3

Det er så mange grupper mennesker som jeg har så inderlig, inderlig medfølelse for. Så mange som rører dypt ved meg, langt inne i sjelen, som hjertet mitt i sannhet blør for – blør for urettferdigheten de møter og for alle skeivhetene som omringer oss. Blør for en fallen verden og ondskap som mennesker må møte.
*
En av disse gruppene er verdens fattige. Jeg gir til steder hvor jeg vet at hjelpen når frem, eller til enkeltpersoner, så ofte som jeg har råd til det. Barna som sulter skjærer i morshjertet mitt, jeg skulle så gjerne ønske det var mer jeg kunne gjøre. Jeg lengter etter å være der for mennesker som har opplevd sorg, smerte, misbruk, vold, skilsmisser og alt som vondt er. Jeg gråter for dem som lever i mørke, i tortur, i fangenskap, i lidelser påført i rettferdighetens navn, i trengsler, i katastrofer, i uvitenhet, i likegyldighet. Og der jeg vet jeg kan gjøre noe, der gjør jeg alt jeg makter!
*
En annen av disse gruppene er de homofile. De eier sannelig hjertet mitt denne gruppen også! Det er få filmer jeg har grått så mye mens jeg så, som Brokeback Mountain. Det er så ufattelig urettferdig at de aldri kunne få hverandre! Det er så fælt når de diskrimineres og ikke får leve slik som hjertene deres sier.
*
Jeg elsker virkelig når jeg ser et annet menneske leve helt og fullt etter hjertet sitt og handler etter det som ligger der. Det er få ting som gjør meg så glad på andres vegne som nettopp dette! Som river meg med i deres frihet og glede, og fremfor alt styrke! Uansett hva denne tingen måtte være – å våge å følge drømmer, følge sine lengsler, våge å forplikte seg, velge å gå sin egen vei uansett hva – så er hjertet en fantastisk guide til å leve.
*
I Foreldre & Barn i vår var det en artikkel om en ung, homofil mann fra Østfold, som hadde vært i USA og fått en surrogatmor til å bære frem barnet hans, sønnen Isaiah. Det skulle visst gå på TV også. Jeg ble så glad da jeg las dette, og snakket masse om det med Martin, fordi jeg syntes det var så flott at han tok tak i drømmen sin og fikk den virkelig! Fordi han kunne bli far!
*
Som kristen tror jeg det er én ting som gjelder, ett eneste prinsipp vi trenger å følge for all vår ferd i denne verden, selve hovedprinsippet til Jesus: Han kaller oss til å _elske_, ikke _dømme_! Uansett hvem vi har med å gjøre, så skal vi alltid bare elske og aldri dømme! Vi har ikke noen som helst rett til å dømme et eneste av menneskene rundt oss, men derimot ville hele verden blitt forvandlet hvis vi levde ut vår tro og virkelig elsket alle menneskene vi møtte på vår vei! Særlig dem som står utenfor!
*
Da Jesus levde på jorden, noe alle oppegående historikere er enig i at han gjorde, gikk han til alle dem som ingen ville være med, alle de som var nederst på rangstigen, dem som ikke hadde noen verdighet eller rettigheter, dem som hadde mistet – eller blitt frarøvet – absolutt alt her i livet. Han gikk til de fattige, til tollerne, horene, synderne, enkene og de foreldreløse barna. Han gikk til de svakeste av de svakeste, til de som ikke hadde noen rett til å forsvare seg selv. Hadde Jesus kommet i dag, ville Han også gått rett til de svakeste. I dag tror jeg han ville gått til de sultende, de fattige, de prostituerte, de barneprostituerte, barnesoldatene, gjeldsslavene, de narkomane og alkoholikerne, de fortapte. Jeg tror også han ville ha vendt sin milde og grenseløst kjærlige hånd mot de homofile. Og jeg tror at han kaller sine etterfølgere til å gå langs denne samme veien!
*
Så la nå i alle fall én ting være helt klart i denne saken: Jeg har ingen verdens ting i mot de homofile! Jeg er ikke ute etter å ta dem som gruppe. Jeg ønsker virkelig også at de skal få det bedre, at de skal leve et verdig og godt liv.
*
Det finnes likevel en del ting om denne loven som jeg bare ikke kan la være å protestere på, fordi de skjærer meg i hjertet! Fordi noe inni meg roper at det er galt! Så galt at jeg bare ikke kan la være å si noe!
*
Et slikt inngripen i ekteskapsloven vil i aller høyeste grad revolusjonere hele samfunnet vårt fullstendig, og da synes jeg i det minste det må være rimelig å kreve at loven skal behandles seriøst. At det skal opprettes et ekteskapsutvalg av politikere, barnepsykologer og andre fagfolk, som setter seg ned og finner ut hvordan dette vil påvirke samfunnet vårt, hvordan dette vil påvirke barna våre, hvordan loven bør gjennomføres på best mulig måte. Det finnes faktisk ingen som tar barnas perspektiv i denne saken. Hvorfor skal voksnes ønsker komme i første rekke, før barna? Hvordan i alle verden kan det forsvares at denne loven bare uten videre skal vedtas, uten en eneste faglig konferanse, uten en argumentsamling der man ser alle sider ved saken, uten at noen tar barnas parti, uten en eneste utredning, uten noen som helst forskning av særlig tyngde om hvordan dette vil bli for barna og samfunnet generelt, uten en eneste konsekvensanalyse. Si meg, hvordan i all verden kan man forsvare en slik dypt inngripende lov uten at noen som helst har sett fremover og ant hva konsekvensene vil bli? For vi aner virkelig ikke konsekvensene av en slik dyp inngripen!!
*
Hvordan kan vi si at dette ikke er en hastverkslov? Hva er grunnlaget for å si at denne loven har fått den behandlingen den fortjener? Forrige gang det ble foretatt revideringer i ekteskapsloven, arbeidet et ekteskapsutvalg med loven i 16 år før noe ble forandret, fra 1971 til 1987. Men denne gangen, når vi står ovenfor en kulturrevolusjon, så skal det ikke opprettes noe utvalg?! Hvor tar de det fra? Hvis politikerne følte seg presset til å handle, for å få gjort noe denne perioden og blidgjøre velgerne, burde de alvorlig talt heller ha startet på prosessen med å gjennomføre loven, ved å opprette et slikt utvalg og ta det derfra. Man bør da være forberedt.
*
En annen side ved loven som jeg finner fullstendig uforsvarlig, er at regjeringen vår nå vil gripe inn i kirken og den kristne tro. Og hvis vi skal lære noe som helst av historien, så er det nettopp det at religion og politikk ikke kan forenes. Loven krever at homofile også skal få gifte seg i kirken og andre trossamfunn, noe som er et krav de ikke har noen rett til stille. For den største andelen av prester, vil dette bli umulig, og loven vil stilles mellom dem og Gud. Utfallet vil være høyst splittende, og mest sannsynlig sier kirken fra seg hele vigselsretten. Dersom kirken skal nevnes, bør det legges til at det må bli opp til hver enkelt prest om han/hun vil gjøre dette eller ikke, slik som det i mange år har vært med å gifte folk som tidligere er skilt. En ting er å si at homofile skal få gifte seg, noe helt annet er det å lovfeste at de skal få velge kirkelig vigsel.
*
Enda en side jeg finner dypt urettferdig, er nettopp det faktum at ingen av landene som avgir barn til Norge til adopsjon, godtar at homofile par får adoptere!!! En slik lov vil da i praksis diskriminere homofile fremfor lesbiske, fordi to kvinner kan få kunstig befruktning mens to menn ikke kan det. Det vil altså, slik som det ser ut nå, dersom vi vedtar denne loven i en fei, bare være mulig for to damer å få barn, og ikke to menn. Er det virkelig OK? Er det virkelig slik vi vil ha det hvis vi først skulle gjennomføre en slik lov? Hvor er likestillingen i dette?! Og hvem har tenkt så langt?!
*
Jeg undrer meg også over at vi bare helt uten videre, uten noe som helst faglig grunnlag, griper inn i barnas utviklingspsykologi og sier at vi vet helt sikkert at det ikke gjør noe for dem å miste en av sine grunnleggende rollemodeller. At det er fullstendig uten betydning for en gutt å ikke ha en far eller en jente å ikke ha en mor. At det ikke gjør noe med barnet, og barnes selvfølelse og utvikling. At bare det opplever kjærlighet, så er absolutt alt annet fullstendig uvesentlig. Over alt har man innsett at man trenger innslag av begge kjønn. Vi har begrepet kjønnskvotering innenfor bedriftsstyrer og offentlige utvalg. I barnehager og skoler ser man viktigheten av å ha begge kjønn representert. Men i familier spiller ikke de voksnes kjønn noen rolle for barna, og dette vet man helt sikkert?! Foreldre er mer enn bare omsorgspersoner. Kan noen bare være så snill å se meg inn i øynene og fortelle at dette er sant: at alt dette er fullstendig uten betydning?!
*
Er det virkelig et hovedmål for vår sivilisasjon at det heteronormative samfunn skal avskaffes fullstendig? (Som LLH så fint sier…) Jeg undrer meg over om heterofile forhold og homofile forhold virkelig kan bli helt like?! Helt like? Når det er grunnleggende biologiske forskjeller? Hva er målet? Når blir polyamorøse forhold OK? Alt munner enkelt og greit ut i at vi vet ikke. Vi vet ikke hva enden vil bli. Alt faller tilbake på den mystisk manglende konsekvensanalysen.
*
Hvorfor overser man hva som skjedde i Frankrike? Og i Sverige? Og fremfor alt, hva som var ringvirkningene i Canada? Hvorfor er alt dette fullstendig uten betydning for Norge? Hvorfor er det ingen som ser?!
*
Når alt kommer til alt er det virkelig helt greit for meg at homofile en dag får adoptere. Det er helt klart mange barn som trenger et godt, trygt og stabilt hjem fylt til randen av kjærlighet. Det er helt klart at homofile par må få oppleve en større følelse av toleranse, aksept og respekt fra andre mennesker. Dette pleide til og med å være en av mine kampsaker. Men ikke på denne måten. Ikke sånn som dette, uten noen saksbehandling. For barnas skyld, så ikke sånn som dette. Det store spørsmålet som alle de små spørsmålene mine munner ut i, er dette:
*
Hvorfor finnes det ikke tid nok til å gjennomføre dette på en skikkelig måte hvis vi først skal gjøre det?
Merete, 28.10.07

Ekteskapsloven 2

Tirils svar..


La meg få lov til å være grunnleggende uenig –
*
Dette er ikke en hastelov, dette er et vedtak homofile har kjempet for med nebb og klør i tiår, og som de nok hadde kjempet for i hundrevis, ja tusenvis av år hvis det da også "hadde vært en reell mulighet for dem. Dette er en lov som vil normalisere det å være homofil, som vil gi dem like mye rett til å elske – og til å være i det hele tatt, som alle andre. Dette er en lov som gir dem rett til å være det de er, og ikke det andre syns de burde være.
*
"Vårt hovedfokus burde ikke være at homofile ikke får gifte seg, men heller hvor flott homofile faktisk har det her i landet, så de kan leve åpent sammen og også inngå en varig forpliktelse på lik linje med ekteskap."
*
Dette er ikke rett, homofile her i landet har det langt fra flott. 1/3 av ungdommer som dreper seg selv gjør det fordi de er homofile, og som homofile er eller føler seg utstøtt, unormale, skitne… En kjønnsnøytral ektelov vil i sine ringvirkninger fjerne dette menneskeskapte skillet, og dytte oss et steg på veien mot likeverd, men det vil ennå være langt igjen å gå. Den eneste grunnen til at et ekteskap pr. definisjon må være mellom mann og kvinne er fordi vi velger å definere det slik.
*
"På toppen av det hele vil dette nye forslaget kun berøre en promille av Norges voksne befolkning! Ca en prosent av den voksne befolkningen er homofile, mens bare ca en promille lever i partnerskap. Skal vi virkelig revolusjonere hele vårt samfunn og vår tenkemåte på grunn av en så liten minoritet?"
*
Hvorfor tror du kun en promille av befolkningen lever i partnerskap når undersøkelser viser at ca 5 % av menn er homofile, mens ca 3-4 % av kvinnene er lesbiske (dette er tall fra Kinsey rapportene på 1950-tallet, og disse er lave, nyere rapporter finne høyere tall). Det er selvfølgelig fordi de ikke ser på partnerskap som et fullgodt alternativ – fordi at de kanskje (og heldigvis) har nok selvrespekt til å se at de, som alle andre, bør få lov til å inngå ekteskap, og ikke partnerskap som framstår som en halvveis reserveløsning for de som ikke fortjener noe bedre..
*
"Hva ønsker vi for våre barn? Skal de vokse opp i et samfunn der kjønnsideologien er så radikal at det er en stadig økende forvirring og usikkerhet omkring kjønn og seksualitet, identitet og selvbilde hos de unge? Der det står eksempler om mamma og mamma i mattebøkene?"*Homofil atferd er _ikke_ et valg. Homofil er ikke noe et menneske velger å bli, det er noe det Er. Det vi som er for kjønnsnøytral ekteskap lov vil for ”våre” barn er å si til dem at de er like mye verdt uavhengig av om de er heterofile eller homofile. Verden vi lever i _er_ allerede preget av forvirring omkring kjønn og seksualitet, og måten å forandre dette på er ikke å stritte i mot forandring – det er å godta også homofil seksualitet som naturlig.
*
Og til slutt; fjell av forskning innen utviklingspsykologien viser at det som best predikerer hvorvidt barn i vanskelig situasjoner klarer seg bra videre i livet er om de har et godt stabilt bånd til en eller annen voksen person. Jeg vil påstå at homofile par som har gått gjennom alle de fordommene samfunnet har å by på (og disse er _mange_) og kommet ut på andre siden og fortsatt har lyst til å adoptere et barn, har det som skal til. Jeg er overbevist om at det finne mange homofile par der ute som er mye bedre i stand til å oppdra et barn enn enkelte heterofile par. Og jeg er også overbevisst om at mange barn vil få det bedre i hjem hos homofile foreldre som virkelig har kjempet for dem, og som er klare til å knytte sterke relasjoner og tilknytningsbånd til dem, enn i hjem hvor de tilfeldigvis har blitt født fordi biologien en gang er slik, og hvor de aldri har vært ønsket, men bare har havnet.
*
Hvis du er interessert i forskningen på området så finnes det faktisk en god del, du kan f.eks se her:http://tinyurl.com/2okrgoog her:http://www.psykol.no/?did=9069929

tirsdag 23. oktober 2007

Kjønnsnøytral ekteskapslov - en liten gjennomtenkt idé?

Vi står på trammen til å bli det første landet i verden med en kjønnsnøytral ekteskapslov – uten at folket helt skjønner hvorfor eller skjønner hva som skjer, og uten at vi har noen anelse om konsekvensene det vil medføre. Høres ut som en god idé?

Allerede i 2005 ble kjønnsnøytral ekteskapslov programfestet i Ap, SV og Venstre. I mai 2007 sendte Barne- og likestillingsdepartementet ut et høringsnotat til forslag om ny ekteskapslov, som altså er kjønnsnøytral, og departementet vil bearbeide lovforslaget i løpet av høsten for å legge det frem for Stortinget, som trolig vil stemme over loven rundt påske 2008. Slik som det ser ut nå, er det flertall på Stortinget for denne loven!

Problemet med en slik lov er at det ikke finnes en eneste utredning, konsekvensanalyse, argumentsamling eller faglig konferanse om forslaget. Det finnes ingen ekteskapslovutvalg som består av fagfolk og politikere som drøfter saken og ser alt fra barnas side. Det finnes heller ingen god forskning om barn som vokser opp med to kvinner eller to menn som foreldre, da alle disse er svært mangelfulle og lider av alvorlige metodesvakheter. Det er altså fullstendig uforsvarlig å vedta en slik lov!

I Frankrike i 2005 kom det også opp et forslag om kjønnsnøytral ekteskapslov, og resultatet av det var at 30 politikere og fagfolk jobbet med saken i et års tid. De hadde et gjennomført barneperspektiv, der barna og ikke de voksnes krav og ønsker stod i sentrum. De var også bevisste på at forskningen og erfaringen omkring barn i homofile forhold var så mangelfulle at de fulgte føre-var-prinsippet. Altså ble konklusjonen at Frankrike ikke skulle ha en kjønnsnøytral ekteskapslov, og heller ikke åpne for homofil adopsjon og kunstig befruktning av lesbiske (hele den franske rapporten eller det engelske sammendraget kan leses på www.MorFarBarn.no). Det er uansvarlig av Norge å ikke ta et slikt samfunnsrevolusjonerende lovforslag like seriøst og ikke legge forkningsfakta i lyset! Forslaget bør i det minste utsettes til den mangelfulle forskningen er blitt god nok.

Også Sverige har hatt oppe et lovforslag om å gi homofile rettigheter til å adoptere. Samtlige adopsjonsforeninger, Barneombudet, Redd Barna, Socialstyrelsen, det statlige adopsjonskontoret NIA og en rekke fagfolk gikk imot forslaget, og da særlig på grunn av mangelfull forskning. Likevel ble forslaget vedtatt. Hvordan kan det skje? Og dessuten – faktum er at ingen av landene som avgir barn til Norge, godtar homofil adopsjon.

At homofile inngår partnerskap i stedet for ekteskap, er ikke diskriminering, men differensiering og en velbegrunnet forskjellsbehandling. En slik saklig og velbegrunnet forskjellsbehandling skjer overalt i samfunnet, i medlemskap, aldersgrenser, lønnsvilkår og kjønnskvotering i arbeidslivet, frivillige organisasjoner og i hele lovverket. Men det er ingen som kaller det diskriminering av den grunn.

I sin natur er tokjønnede og enkjønnede forhold forskjellige, de kan aldri bli like, og derfor er det naturlig å differensiere mellom dem. Vårt hovedfokus burde ikke være at homofile ikke får gifte seg, men heller hvor flott homofile faktisk har det her i landet, så de kan leve åpent sammen og også inngå en varig forpliktelse på lik linje med ekteskap. Et partnerskap har alle de samme rettighetene i forhold til hverandre som et ektepar har, bortsett fra når det gjelder barn. Skulle homofile en dag få lov til å adoptere, bør dette heller innlemmes i partnerskapsloven, ikke i ekteskapsloven! Det er fornuftig å holde disse to adskilt, da disse to som nevnt aldri kan bli like. Et ekteskap er per definisjon et samliv mellom mann og kvinne – et samliv som bærer frukt og bringer generasjonene videre.

På toppen av det hele vil dette nye forslaget kun berøre en promille av Norges voksne befolkning! Ca en prosent av den voksne befolkningen er homofile, mens bare ca en promille lever i partnerskap. Skal vi virkelig revolusjonere hele vårt samfunn og vår tenkemåte på grunn av en så liten minoritet?

Hva ønsker vi for våre barn? Skal de vokse opp i et samfunn der kjønnsideologien er så radikal at det er en stadig økende forvirring og usikkerhet omkring kjønn og seksualitet, identitet og selvbilde hos de unge? Der det står eksempler om mamma og mamma i mattebøkene? Hvis svaret er nei, så si nei! Ta ansvar! Avverg denne hastverksloven!


Kilder: www.MorFarBarn.no, www.JatilEkteskapet.no, www.ekteskapet.no, www.marriagewatch.org/issues/parenting.htm

fredag 5. oktober 2007

Merete - Nathalie


Nathalie kommer fra latinsk, natale domini eller dies natalis, og betyr "Christmas Day", Jesu fødselsdag!

Visjon 24.09.07

 • Vi trenger å være jul og advent, hver dag! Vi trenger å ha denne stemningen over hele livet, ikke bare i desember, ta med de gode eksemplene og forbildene herfra og leve i dem

 • Være til velsignelse, i julen tenker vi på hverandre og de andres beste først, vi søker fred og vi søker løsninger på problemene, vi søker oss ut av konflikter i julen, fordi dette er en tid for glede, samhold og en helt spesiell, magisk tid! Vi må gjøre dette alltid!

 • Være fred og kjærlighet

 • Huske på de fattige og gi til dem, ikke bare når vi går forbi frelsesarmens julegryte, men også når de gjelder de fattige alle de andre årstidene! Hjertet vårt for de fattige skal ikke begrenses til en måned!

 • Huske på de forfulgte i bønn og ved å gi, ta oss tid til å tenke på dem

 • Tenne lys og være stille, tenne lys for fred og krig og be til Gud, søke Gud i det stille, ta et avbrekk fra hverdagen for å roe helt ned, tenne lys og be. Vi trenger julefred – ikke julestress. Ta oss tid til å prioritere dette og la den magiske ventetiden i advent få oss til å slakke tempoet og tenke,

 • Ta tid til menneskene rundt oss – ekstra god tid med familie, venner , menighet, tid til å lage god mat sammen og sitte ned og slappe av sammen, ta et juleavbrekk fra alt og gjøre noe spesielt.
 • Gjøre ting sammen – bake, lage pynt og gaver, leke

 • Leke, særlig i snøen og gå på skøyter, og om sommeren bade, ta vare på det lekne og barnslige, ta tid til barna og til å bare slippe alt og være med på deres ubekymrede lek! Det er en fantastisk verden de små har!

 • La tvilen bli til tro

 • Tenke ettertanker

 • Lengsel og glede

 • Ventetida – alltid vente og forvente Jesus, hele tida, hver dag i hele året! For han er her for oss alle de andre dagene også, vente og forvente Jesu nærvær på samme måte som vi gjør i julen

 • La julens stemning hvile over livene våre
 • Gode forventninger

 • Huske på at himmelen er oss nær! Vi lever i overlappen, en del av paradiset er her alt! Ta i mot det! Ta i mot de fantastiske tekstene i julesalmene!!!
 • Ta jula tilbake fra stress og materialisme! Gir du en gave, la den være ekte, ikke gi etter hva du burde, men gi med hjertet. Bli flinkere til å gi tid, til å gi ord og brev, til å gi måltider, mat og opplevelser. Barna kan få harde gaver, men voksne trenger egentlig ikke tingene, det de trenger aller mest er oppmuntringer :)
 • Nøkkel: Ta tid til å være stille og søke Gud hver morgen

 • Når en lever slik, er en som en engel i denne verden, ikke av verden, bare i den, en klarer å slappe av og fri seg fra verdens grep om oss til fordel for Jesu fred og glede! :D

  Alt dette gled over meg en tidlig morgen, nøyaktig tre måneder før julaften, som en strøm av vann som strømmet gjennom meg som tårer! Jeg lengter så inderlig etter nettopp dette, plutselig kom denne visjonen veldig sterkt til meg, mens jeg lyttet til julesalmer, noe jeg gjorde fordi jeg kjente en sterk følelse for å gjøre det mens jeg ba!

  Fra nå av vil jeg hete Merete Nathalie!
  Hva med deg?

tirsdag 2. oktober 2007

Hva tjener det til?

At jeg er så syk?

 • Utholdenhet – til å holde ut hva som helst
 • Tålmodighet – vente i det uvisse om jeg noen gang blir bedre
 • Tålsomhet – å tåle mye på kroppen og likevel fungere
 • Gjør meg avhengig av Gud, for uten Gud fungerer jeg ikke i det hele tatt! Han er sterk i min svakhet!
 • Gjør at jeg bare MÅ la meg lede, for det finnes ikke alternativer. Jeg er hele tiden avhengig av at Gud leder meg
 • Lytte, jeg må lære meg å lytte til Guds stemme i alle dens former, og lytte til min egen kropp, hva den tåler og ikke, og når den har fått nok
 • Hvile – jeg lærer å hvile, slappe av og få nye krefter midt i kampens hete
 • Selvbeherskelse – når jeg lar være å spise noe jeg vet jeg blir dårlig av
 • Glede - uansett!
 • Hva som gir meg krefter
 • Hvordan jeg er satt sammen
 • Lær meg å leve med det!! Å, Far, lær meg det!! *AMEN*

Mitt bidrag til Amnestys høstkampanje Tortur=Terror

Torturens land av mørke
10 Appeller

*
Et mørke
Så svart
At ingenting trenger gjennom
Så ondt
At alt preller av
Så fornedrende
At det omringer fullstendig
Og vitner om
Blod som stadig renner
*
Et lys
Så blendende
At det skingrer i hele kroppen
Så ubarmhjertig
At det skjærer opp sovende øyne
Så grusomt
At utmattelse er nær
Og vitner om
At de snart får svi
*
Et slag
Så flerrende
At huden går i stykker
Så borende
At den vrir seg inn til beinet
Så pinende
At barndomsminner visner
Og vitner om
At uskylden har druknet
*
To øyne
Så lysende
At begjæret stråler ut
Så blottstilte
At de fråder i egen forventning
Så gale
At de elsker hva de gjør
Og vitner om
At galskapen vil fortsette
*
Et mørke
Så dypt
At det kveler alt når alt er over
Så kompakt
At alt som finnes er flammende verking
Så ugjennomtrengelig
At tanker svirrer og svirrer i hodet
Og vitner om
En pinsel som ikke fortjenes
*
En besluttsomhet
Så sterk
At den nekter å gi seg
Så sta
At den aldri vil gi opp
Så fast
At den aldri vil si hva de ønsker å høre
Og vitner om
At det er overgriperen som er svak
*
Et mørke
Så endelig
At ondskapen vant til sist
Så fullstendig
At det ikke var mulig å kjempe i mot
Så evig
At torturen brakte dem til søvn
Og vitner om
At enda et liv ble røvet for tidlig
*
Et håp
Så skadet
At verden går i tusen knas
Så knust
At hjertet pines til døde
Så slitent
Men det nekter likevel å gi slipp
Og vitner om
At sannheten skal seire
*
En tåre
Så stille
At ingen kan høre den
Så knust
At hjertet bak skal til å dø
Så oppgitt
Over at alt dette måtte skje
Og vitner om
At vi aldri må glemme
*
Et liv
Like verdt å leve
Som ditt liv
Et menneske
Like verdt å elske
Som du er
En mann
Like verd å redde
Som din mann
Og livet vitner stille om
At din hjelp nytter
*
*
*
Vers som ikke ble med:
6:
En tvil
Som verker
I hvert et sår på kroppen
Som skjelver
Og ønsker at alt er over
Så skjør
At den snart ikke finnes mer
Og vitner om
En sjel som har tålt mye ondt
8:
Tortur
Så ubegripelig
At vi kan ikke forstå det
Så alvorlig
At de pines til døde uten en dom
Så vanvittig
At overgriperen er syk for livet
Og vitner om
At det er galskap at det fortsetter
10:
Et hån
Mot alt
Som lever, som puster, som er til
Mot alt
Som er godt, som er rett og riktig
Mot alt
Som er vakkert og verd å leve for
Og vitner om
At veien er stadig lang å gå

onsdag 29. august 2007

Fra denne dagen...


† Vil jeg gjøre noe betydningsfullt med livet mitt.
† Jesus, jeg takker deg for at du led og døde for meg på korset for å betale for syndene mine.
† Far, jeg takker deg for at du reiste Jesus opp fra de døde for at Han skulle være min levende Herre og frelser.
† Hellige Ånd, jeg takker deg for at du vil lede med til å gjøre det rette og endre min verden.
† I dag, Herre, vil jeg gi deg et løfte.
† Jeg vil ikke skamme meg for navnet ditt eller evangeliet.
† Jeg vil gjøre hva jeg kan for dem som blir forfulgt og be for dem.
† Jeg vil se fiender i øynene og elske dem med din kjærlighet.
† Jeg vil be for dem og elske dem – uansett konsekvensene.
† Jeg vil følge din stemme hvor du enn leder meg, uten å frykte, for jeg vet du vil være med meg.
† Hvis jeg skulle snuble, falle eller fornekte ditt navn, hvis jeg skulle føle skyld for at jeg ikke ber eller glemmer å gjøre noe du har bedt meg om, vil jeg ikke gi opp. Jeg vil ikke fortape meg i min skyld. Jeg vil omvende meg til deg, bekjenne min synd og gjøre det du har kalt meg til, for det var derfor du døde for meg.
† Jeg vil stå opp for deg og mine brødre og søstre rundt om i verden, for uansett hva som skjer, uansett hva jeg møter eller hvordan det ser ut, skal vi seire til slutt. Vi skal arve evighet og himmel med deg.
† Jeg kan ikke annet, for…

… jeg er en Jesus-freak.

Jesus Freaks 2, side 274

Hm?

Spørsmål? Noe du lurer på? Noe du mener er riv ruskende galt? Noe du tviler på? Noe du tror på? Klikk her for å finne svarene!

*red.*

onsdag 27. juni 2007

Ferden

Han hadde reist. Reist langt, uten mål og mening. Uten en fast destinasjon og bare med veien som det eneste faste holdepunktet i livet sitt. Han hadde tenkt og tenkt, skrevet og skrevet. Skrevet en bok om det, en bok om kjærligheten. Og han hadde grått. Grått strie tårer som motvillig hadde strømmet ut av ham.

Han hadde sendt begge bokmanuskriptene til redaktøren og begge skulle utgis i bokform. Det hadde vært et effektiv år, to fullførte romaner. Og han hadde gitt bort penger til ”Sjelenes hvile”, i håp om at bøkene skulle selge.

Han hadde sett på havet, sett på fjellene, sett på skogene, sett på åkrene.

Og han hadde tenkt.

Når var det det hele stoppet opp og han hadde gått inn i en sirkel som fanget ham, som kastet ham lengre og lengre inn jo mer fast bestemt han var på å komme ut av den? Hvor var det alt gikk galt?

Var det den første gangen han selv virkelig hadde sveket? Eller hadde det hendt før, den gangen noen svek ham selv i barndommen?

Slik hadde han kretset og kretset rundt de samme tankene, han hadde bedt, han hadde sluppet taket. Sluppet taket på livet, på kontrollen, på seg selv slik han nå var.

Og han hadde lyttet. Lyttet til vinden som suste, til raslingen i blader, til bølger som slo mot klipper og strender, til endeløse, meningsløse ”Hei”. Til sist hadde han hørt det, nesten som et stille hvisk, innimellom alt det andre: Levi. Navnet hans. Utallige ganger var det nesten som om han fornemmet dette ene ordet: Levi.

Han fant igjen lengselen i hjertet sitt. Lengselen etter livet, etter utfordringer, etter et fast og trygt holdepunkt, etter å gi kjærlighet. Hele tiden mens han vandret og stadig vandret videre.

Og han hadde badet. Badet seg i sol, badet seg i rent, strømmende vann som frigjorde ham, vasket ham fra innerst til ytterst og fornyet ham, slik bare levende vann kan.

Han hadde tenkt gjennom sin egen historie, sin fortid. Han hadde tilgitt alt grumset og tillatt det å være en del av hans fortid, en tid som ligger bak og ikke betyr noe lengre, en tid som ikke kan forandres, bare godtas og forsones med.

Han hadde sett på veiene, sett på blomstene og gresset, sett på menneskene som er like forgjengelige som dem. De tror de skal leve alltid, og glemmer at livet er å leve og å dø.

Og han tenkte på døden. Hadde tenkt romantisk på en skjebne lik den Noah fikk. En dag er vi her, en dag er det over, og hva har vi igjen da? Personligheten vår. Karakteren. Kjærligheten.

Han fant igjen en drøm i hjertet sitt. Langt der inne et sted, fantes det en inderlig drøm, en lengsel, et ønske, og en skjult styrke til å kaste seg etter det uten å se seg tilbake.

Han hadde sluppet taket og funnet igjen livet.

Og til sist hadde han vendt hjem igjen, hjem til henne han elsket.

Utdrag fra romanen min - "Som dine dager er"

fredag 15. juni 2007

Den himmelske mann, sitater

Nå har jeg lagt inn alle sitatene jeg har skrevet ned fra "Den himmelske mann - hans egen historie" på hoppetussesiden min! :) Klikk her for å lese! :D (Jeg har lagt til flere enn de jeg har skrevet her på bloggen...:)

onsdag 13. juni 2007

Ettertanker...

I dag skulle min onkel blitt 43 år, hvis han ikke hadde blitt frarøvet alt for tidlig av en gal mann med gevær.
*sende gode bønner til min tante som ble enke etter to måneder*

Den himmelske mann, sitat 4

Jeg har lært at når Herren ber oss om å gjøre noe, er det ingen tid for diskusjon eller logisk overveielse, uansett hvilken situasjon vi står ovenfor. Når vi er sikre på at Gud har bedt oss om å handle, slik jeg var denne gangen, må det bare blind lydighet til. Å ikke adlyde Gud innebærer at vi er klokere enn ham, og at vi vet bedre enn ham hvordan vi skal håndtere livene våre.

side 264

tirsdag 12. juni 2007

Artikler til vurdering :)

Klikk her for å komme til min hoppetusse side! Jeg driver og skriver på apeller, tanker eller oppfordringer (kalles hva de kalles vil;) ) som er tenkt som oppvekkere til kristne... Problemet med at vi ikke får vekkesle er at menighetene sover!! Først må menighetene våknes - deretter kan vekkelsen starte!

*RIIIIIIIIIIIIIIIIIIING*

-red-

Den himmelske mann, sitat 3

Etter en uke med bønn og faste, hørte jeg plutselig Den Hellige Ånd si disse ordene til meg: ”Oljestasjon”. Når Herren kommer tilbake, må etterfølgerne hans ha olje på lampen som brenner. Han viste oss at det største behovet for denne generasjonen er Den Hellige Ånds olje. Vi måtte trene opp arbeidere som kunne være i stand til å bære Herrens nærvær overalt hvor de gikk.

side 228

mandag 11. juni 2007

Kjære, himmelske folk!

Brødre og søstre!

Noe av det som broder Yun gjorde som var så fantastisk, og hjalp ham til å leve tett, tett inntil Jesus, var at han brukte mye tiden på å meditere over Guds ord og pugge Bibelvers!! Jeg oppfordrer alle til å pugge bibelvers når dere ikke vet helt hva dere skal be om eller hvordan dere skal søke Guds nærvær en dag! Det er en hellig måte å meditere på, og utruter oss kraftig! Begynn gjerne med ting du nesten kan, og skriv gjerne ned hvile vers du har pugget!

Josva 22, 5:

"Men legg omhyggelig vinn på å leve etter budet og loven som Moses, Herrens tjener, gav dere: at dere skal elske Herren deres Gud og alltid gå på hans veier, så dere holder hans bud, holder fast ved ham og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel."

Den himmelske mann, sitat 2

På grunn av ulydigheten og min manglende respekt for Herren, kona mi og medarbeiderne mine, måtte jeg i fengsel for andre gang. Herren så jeg var utslitt av tjenesten, og han lot meg derfor i sin nåde få hvile en stund bak lås og slå og bli undervis om indre åndelig liv.

Hvis du er en Herrens tjener, la meg oppfordre deg, vær så snill, vær ydmyk og pass på at du ikke gjør de samme feilene jeg gjorde. Herren Gud er sjalu og vil ha oss bare for seg selv. Han elsker sjelene våre. Hvis vi setter noe foran forholdet til Jesus – også arbeidet for ham – går vi i fella. Hvis du er utbrent, stans. Hvil! Lampen trenger hele tiden å bli fylt av Herrens olje, ellers vil lyset ditt bli blåst ut. Husk at ”… hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være.” Men dere ville ikke… Men Herren stunder etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn. For Herren er rettens Gud. Salige er alle som venter på ham! (Jesaja 30, 15 og 18)

side 208

Den himmelske mann, sitat 1
”Du må få deg hvile. Vær ikke redd. Gjør bare som jeg sier. Se ikke på omstendighetene, se ikke på deg selv, og se ikke på andre. Be mer, og du skal få se min herlighet.”

side 104

mandag 14. mai 2007

Min vei mot å bli frisk, del 1

Nå har jeg vært syk - i alle fall ikke frisk - i omtrent tre og et halvt år, så nå er det nok. Nå har jeg bestemt meg for å bli helt frisk igjen, koste hva det koste vil! Jeg har vært utslitt og trett, og hatt utrolig mye kvalme og magevondt. Den psykiske helsen skal også lukes kraftig, nå er det nok med all selvforakt og mangel på selvverd. For å bli frisk, vil jeg:


 • Passe godt på meg selv

 • Ha en nullgrense når det gjelder sukker (ikke honning og frukt), hvetemel, gjær, melk, sjokolade og sitrus. Jeg har bestemt meg for å si "NEI"! (I alle fall for en periode fremover nå)

 • Kroppen min trenger en skikkelig utskylling og rensing, og jeg skal spise masse frukt, grønnsaker, rug, nøtter, egg og fisk.

 • Drikke masse vann!

 • Drikke oppkvikkende urtete

 • Ligge i solen

 • Hvile hver gang kroppen sier fra at den trenger det!

 • Spise nok vitamin/mineral tilskudd

 • Drikke aloevera

 • Sove (tips mottas gjerne til hvordan jeg kan sovne lettere!)

 • Lese litteratur som gir meg noe tilbake, som utvikler meg

 • Gjøre ting jeg gleder meg over - og da særlig å være med Noah, min lille bundle of joy! ;)

 • Oppsøke en naturterapeut som har gjort meg frisk en gang tidligere, for å rette opp i ubalansene i kroppen min

 • Sunn, frisk mosjon - en liten sykkeltur, en tur med Noah i bæremeis, en tur med Noah i svømmehallen, en tur med Noah... :)

 • Be mye og lese i Bibelen

 • Være med venner og Martin og le masse, og gråte når det trengs

 • Lytte til musikk uten å gjøre noe annet

 • Skrubbe meg selv godt i dusjen

 • Elske menneskene rundt meg av hele mitt hjerte - like mye som meg selv!

 • Være ærlig med meg selv

 • Skrive ferdig boken min

*red.*


Jeg burde ikke


Jeg burde ikke
ville det jeg vil
tenke det jeg tenker
føle det jeg føler,
sier dere.
Også stemmer inni meg
sier det samme.
*
Som jeg har anstrengt meg
for å være en annen
- den jeg burde.
Bort med alle "burde"
som tar livet av meg!
*
Nå vil jeg møte
og lære å kjenne meg selv
uten å vurdere -
helt enkelt lese
det mennesket som er jeg
og ta det til meg.
*
Jeg tillater meg
å ville det jeg vil,
tenke det jeg tenker,
føle det jeg føler.
Dypt i det jeg er
vil jeg slå rot,
i den virkelighet
som er gitt meg.
*
DU - du er
den du er.
Når jeg er
den jeg er
kan jeg være
en partner,
en venn for deg.
*
Av: Margareta Melin

torsdag 10. mai 2007

Mitt liv er mitt!

Mitt liv er mitt
og ingen skal ta det fra meg!
Det jeg har vil jeg gi
helt av fri vilje
når mitt hjerte er rede
og stunden er inne.
Ingen har noen rett til meg
Ikke en eneste!
Ingen vet min veg
Ikke heller jeg kjenner den,
men den blir synlig for meg
mens jeg vandrer.

Av Margareta Melin.

Hvil i at ditt liv er ditt alene!
- red. -

- Nostalgi -

Akk! Hvor lenge det er siden! Synes nesten at det bare var i går! Eller bare et par måneder siden! Eller et lite år siden! ;)Fresh from the oven! :)


Oiiii...

Barnevelsignelsen 14. mai 2006
Noah sover i dukkevogna ca et halvt år! :)


Som de vokser opp, disse små!

*red.*

mandag 7. mai 2007

Ti bud til alle foreldre

 1. Du skal vise at du elsker barna dine.
 2. Du skal ikke skjemme bort barna dine.
 3. Du skal interessere deg for dine barns skolegang.
 4. Du skal forsøke å la barna klare vanskelige situasjoner selv.
 5. Du skal la barna dine ta med seg kamerater hjem.
 6. Du skal kunne tilgi dine barn.
 7. Du skal være så mye sammen med barna dine som mulig.
 8. Du skal interessere deg for dine barns problemer.
 9. Du skal fortelle barnet ditt om familien og slekten.
 10. Du skal la barnet selv bestemme sin fremtid.

  Av Simon, 14 år

Elsk din neste som deg selv?


Brødre & søstre!

Elsker vi oss selv? Eller er vi alt for dårlige til nettopp det?

Jeg har lært en ting:
Hvis vi slutter med å forakte oss selv, så blir livet mye mer fylt av fred, glede og kjærlighet! Det handler om å nyte sjokoladen i stedet for å tenke på at vi egentlig ikke burde spist den! Det handler om å nyte å ligge i sola selv om vi skulle vært inne og gjort reint! Det handler om å legge fra seg hva vi "burde" ha gjort, å ikke orke mer enn vi orker og ikke streve etter å være bedre enn vi er! Det handler om å gi seg selv og hjertet sitt litt mer rom for å lede oss på veien!

Negative tanker om oss selv er tross alt bare tanker, og tanker kan endres! Ved å ertstatte dem med gode tanker!

NYT livet, at du er til, at du lever og at nettopp du er du!! :)

torsdag 26. april 2007

Matteus 11, 28-30, ny versjon

"Kom til meg alle dere som
er trette og kjemper med
problemer og tunge byrder,
så skal jeg gi dere hvile.
Gå inn på mine vilkår
og la meg få undervise dere!
Jeg er mild og ydmyk.
Hos meg finner dere ro
for sjelene deres.
Jeg legger ingen tunge byrder på dere."

søndag 15. april 2007

Hvil i fred...


Begravelsen er over, skjønne Elin ligger i jorda.
Jeg tror det er nå vi lever videre med livene våre.
Må vi huske på hennes fantastiske forbilde...

*hvil i fred*


fredag 13. april 2007

mother & son


onsdag 11. april 2007

Fra spøk til alvor...


Det er godt å le og smile litt innimellom! :)

I går var jeg på veiledningssamtale/sjelesørging med ei dame fra Salem, og bottom line er at jeg nå er bevisst på to av mine største skjeletter i skapet - spøkelser fra fortiden som hjemsøker meg. Det ene er at jeg har et helt sykt behov for å være flink!! Det andre er at jeg har en overutviklet "rettferdighetssans" som prøver å rettferdiggjøre alt som jeg gjør mot omgivelsene mine og alt omgivelsene gjør mot meg. Begge to kan nøstes direkte tilbake til de turbulente årene da det stod på som verst hjemme.


Det er visst nok heller ikke sunt å ha blitt så tidlig voksen som jeg har, men jeg er ikke helt sikker på ringevirkningene av det enda... Men jeg kan i alle fall være syk med ord, når det gjelder hvordan jeg vet å bruke dem for og mot - men jeg er en tørrlagt ordoholiker som har lagt de manipulerende ordene på hylla der de skal ligge og støve ned. Ellers så er summen av alt dette at jeg har et utrolig skjørt selvverd som jeg må jobbe med å bygge opp!! Tankene sniker seg inn noen ganger for mye og lager møkk. Dessuten er jeg et følelsesmenneske av de store, men det er positivt når jeg er bevisst på at de ikke skal kontrollere meg.

Nå skal jeg trene på å si til meg selv at "jeg er god, fordi jeg er"!

Sånn. Det var det. Rotete, men sånn er livet.

Og så er det mye, mye godt! :)
Og nå er jeg på veien for å bli fri, en vei jeg har vandret en stund på allerede, og det er godt. Og Noah er god! Og min kjære! Og min tvilling! Og mine venner!

*Takk, Gud, for at det er så mye godt i livet!!*

90210

Jeg var litt trist og lei, så min kjære og jeg så på en episode av Beverly Hills 90210 sammen. Jeg fortalte masse rundt serien, hvem alle var og hva slags forhold de hadde til hverandre. Og så nevnte jeg spøkefullt at vi jentene alltid hadde likt så godt mystiske Dylan, og hadde trodd at vi kom til å ende opp med en sånn en... Men så sa jeg at "jeg tror egentlig du er mer en Brandon."

Da svarte min kjære: "Ja, det tror jeg også!"

:)

fredag 6. april 2007

Bønn

*

Gud, jeg gir Deg min uro

Ta den i bytte mot fred

Jeg gir Deg min lengsel

Ta den i bytte mot drømmer

etter ditt hjerte

Gud, jeg gir Deg min svakhet

Ta den i bytte mot styrke

Jeg gir Deg mitt knuste hjerte

Leg det og gjør meg hel igjen

Gud, du har gitt meg alt!

Nå gir jeg mitt alt tilbake til Deg

*

I Elins minne...

Nina (minneord)
Agnete (dikt)

søndag 1. april 2007

Farvel, Elin

*
Den vakreste, skjøreste, skjønneste kvinne
Et strålende lys som bare
skinne
En trofast disippel, så stø i sin tro
Vår Elin har dratt til stedet uten bro
*
Standhaftig og modig, så hel i sin ferd
Visste så godt hva et smil er verd
Romslig på klemmer og gode ord
Uten deg, Elin, er verden så tom og stor
*
Full av latter, så hjelpsom og blid
Så kjærlig at hun tok seg alltid tid
Så full av tanker utover seg selv
Så ung og frisk, men morgen ble brått til kveld
*
Så full av drømmer, så full av håp
Så altfor kort tid mellom gravferd og dåp
Men levde et liv så rikt uansett
Et liv fylt av alt som er godt, sant og rett
*
Så ren og uskyldig, så gjennomført god
Så flittig at hun kunne jobbe for to
Oppriktig og ærlig, hun sannelig var
et av vår Himmelske Fars prakteksemplar
*
Vår engel i blant oss måtte fare
tilbake til Himmelens hærskare
Vi vet at hun lever om hun enn dør
Lever bak Himmelens mystiske, hellige slør
*
Men mellom oss er nå et hav av tårer
Vi driver i båten og har ingen årer
Vi håper og vet vi skal treffes igjen
Du elskede barn og høyt savnede venn
*

lørdag 31. mars 2007

Englene er med ossVi er ikke alene, Gud har sendt sine engler for å vokte over oss i all denne tiden. Og Gud selv sier til oss at Han aldri vil slippe oss eller forlate oss. I disse vonde tidene er det Han bærer oss i sine armer, og derfor finnes det bare et par med forspor i sanden...

Hva vi kan lære av Elin

 • Utholdenhet - hun stod fast gjennom alle prøvelser og bevarte troen sin helt til hun var trygt hjemme hos Gud
 • Ekthet! I ett og alt var hun ekte tvers gjennom - og oppriktig!
 • Opprikitghet. Få ting er så tiltrekkende som det.
 • Ærlighet - Elin var et av de åpneste og ærligste menneskene jeg kjenner
 • Latter - Elin hadde en herlig evne til å le av livet, men også å gråte og vise omtanke når det trengtes
 • Et fantastisk forhold til sitt eget utseende - hun godtok seg selv som hun var uten å søle seg til med sminke og tilgjorte ting eller pynte unaturlig på seg selv. Hun viste oss hvor herlig det er å være naturlig tvers igjennom!
 • Kjærlighet - Elin hadde en enorm kjærlighet som strakte seg langt utover seg selv! En ydmyk, fantastisk kjørlighet hun lærte av sin Herre og Mester, Jesus.
 • Alle Åndens frukter (Gal.brevet) var så tydelige hos dette nydelige mennesket - kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet, selvbeherskelse. Hun var en sann Jesu' etterfølger, vandret i Hans fotspor og lot seg forvandle til hun liknet Ham!

Kanskje det var derfor Gud tillot at hun døde, på samme måte som Gud tok Enok (1.Mos) til seg fordi han var slik et godt og rettskaffent menneske, fordi hun hadde lært det hun skulle og Gud ville ha henne hos seg.

Samtidig er det med på å gjøre det hele så meningsløst, for hun hadde så uendelig mye godt å gi!

The Lord works in mysterious ways.

La oss huske henne og det fantastiske forbildet hun gav oss gjennom måten hun levde sitt liv!!!

*fremdeles gjennom tårer*

i sorgen...

*
"Salige er de som sørger,
for de skal trøstes."
Matteus 5, 4
*
"Så sier Herren:
Hør, det lyder klagerop i Rama,
det er noen som gråter sårt.
Rakel gråter over sine barn
og vil ikke la seg trøste,
fordi de er borte."
Jeremia 31, 15
*
"Tårene renner stadig fra mitt øye,
og det tar ikke slutt."
Klagesangene 3, 49
*
"Som dine dager er,
skal din styrke være."
5. Mosebok 33, 25
*
"Han trøster oss i all vår nød,
så vi skal kunne trøste dem som er i nød,
med den trøst vi selv får av Gud."
2. Korinterbrev 1, 4
*
"Jesus sier til henne:
'Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg
skal leve om han enn dør'."
Johannes 11, 25
*

fredag 30. mars 2007

Den snilleste jenta vi kjenner...

http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/article459991.ece
http://www.fvn.no/nyheter/kristiansand/article459884.ece

Et liv brutalt stjålet, umulig å få igjen


Forestill deg det beste mennesket du kan komme på. En ung kvinne. Smilende, alltid, selvsagt. Bryr seg virkelig helhjertet om andre mennesker, ønsker oppriktig å vite om det går bra med dem. Hun er, som alle fantastiske mennesker, full av varm humor og et ærlig alvor, alltid på de riktige stedene. En sann Jesu etterfølger og disippel, strålende, brennende i sin sak for Ham. Selvsagt bryr hun seg ikke noe om hva andre måtte mene og hviske bak ryggen hennes, for hun går med faste skritt på den veien hun vil leve på uansett. Uten å bry seg om de andre som ikke ønsker henne vel. Fra de nydelige fingrene hennes lyder den vakreste pianomusikken, og spør du om hun vil spille sier hun ja uten å nøle. Bare fordi du spurte. Bare fordi hun er så ydmyk og ren av hjertet. Bare fordi. Hennes uskyld og rene hjerte er noen av de mest fremragende egenskapene hennes, og hele sitt liv setter hun inn på å få lære opp de fremtidige generasjonene, noe hun er svært dyktig i. Hun er et av de beste menneskene jeg kan komme på.

Forestill deg videre dette skjønne mennesket som ikke utstråler annet enn alt som godt er, og alt vi andre ønsker å være. Hvem ville ønske henne annet en vel?? Den fantastiske unge kvinnen, min kjære venn, ble brått rykket ut av denne verden i dag og fikk dra hjem til Gud så alt for tidlig, brutalt drept etter synlig kamp i hjemmet sitt, mest sannsynlig av ekskjæresten som ikke er å finne noen steder. For en avskyelig handling!

Kjære Elin, du er lykkelig med englene nå. Vi andre sitter gråtende tilbake. All ære til deg som stod løpet ut!

*med tårer*En liten påminnelse :)


Husk å legge merke til hvor godt solen varmer igjen, stopp opp, sett deg ned og nyt varmen!

Gled deg over alle de små, gode tingene som skjer deg hele tiden! :) Jeg spør som regel ungdommene jeg treffer om det har skjedd noe godt, noe positivt siden sist, noe som gjorde dem glade, og som regel er svarene deres nei! Vær ikke som de stakkars, unge, uvitende!!

Lev som om livet ditt er verdifullt, som om dagen i dag er betydningsfull, som om du er unik, for det er du! Det at vi ikke er perfekte, er nettopp det som gjør oss så unike - vi er skrudd sammen med gode og dårlige sider, positive og negative sider som er helt spesielle for hver og en av oss, vi er perfekte som Skaperen hadde tenke oss!

Smil i dag! - husk å leve i øyeblikkene

Glem ikke at du er bra! Og glem ikke at du har en Fri vilje!

*klem og solskinn*

Tidsnok


Dagen i dag er dagen
du har til å gjere nokon glad
Rydd seinare
Vask seinare

Timen no er timen
du har til å gjere noko godt
Støvsug seinare
Tørk støv seinare

Kvarteret no er kvarteret
du har til å gjere noko verdifullt
Vask doen seinare
Vask dusjen seinare

Minuttet no er minuttet
du har til å redde eit menneske
Vask klede seinare
Ta oppvask seinare

Sekundet no er sekundet
det tek å sende eit smil
Det andre kan vente
’Seinare’ kjem tidsnok

mandag 19. mars 2007

Dagens sitat

"For å ha tro på din egen vei,
trenger du ikke å bevise at andres vei er feil."

Paulo Coelho

torsdag 1. mars 2007

VÅR!!! :)

I dag er det VÅR, folkens!!! :D :D :D
HURRA!!!!
JIPPI!!!

Endelig vår!!!?

onsdag 28. februar 2007

Mine SUNNHETSTIPS!! :)

 1. Lytt til deg selv!!!
 2. Drikk oppkvikkende (gjerne økologisk) ginsengte om morgenen, og ta deg tid til å sitte ned!
 3. Ta deg tid til å virkelig lytte til og være sammen med andre mennesker
 4. Når det føles litt deilig å gå eller sykle en liten omvei - så gjør det!
 5. Gå i stedet for å ta buss når du har tid og ikke mye å bære på
 6. Gled deg over alle de små, gode tingene hver dag
 7. Smil til livet og prøv å se det positive
 8. Unngå siktet hvetemel, spis heller rug, spelt og havre
 9. Bytt godteriet ut med smoothies!
 10. Når du får lyst på noe godt: spis litt sjokolade med 70-85% kakao - det er en bombe av antioksidanter som vi trenger for å være friske
 11. Gå ut i skog og mark og plukk sesongens bær!
 12. Kjøp grønnsaker og frukt på torget - billig og best!
 13. Gå en tur i svømmehallen og KOS deg! Ikke tenk at nå skal du trene, men nyt tiden!
 14. Svøm i havet!
 15. Plukk blomster
 16. Les noe som bare gjør deg glad midt i all pensumlitteraturen!
 17. Pass på å sette av tid hver dag til å gjøre noe som bare er godt for deg selv!
 18. Sett av tid til å være stille, til å bare sitte alene og søke Gud og Hans visdom, og lære Ham å kjenne
 19. Legg deg når du begynner å kjenne deg trett, uansett om klokken er halv ni eller elleve.
 20. Hvil mellom slagene når du kjenner at du har behov for det
 21. Finn noe å brenne for!
 22. Elsk menneskene rundt deg og deg selv - hver dag!
 23. Legg gårrsdagen bak deg og tilgi deg selv, andre og Gud for alt som ikke var så bra i går.
 24. Lev for dagen i dag og lev med vilje! ;)
 25. Gi noen en klem!

*Kleeeeeeeem*

onsdag 7. februar 2007

Velg!

Velg hva du vil ergre deg over!
Pick your battles!

tirsdag 6. februar 2007

Ønskeliste

- mer tid
- mer hvile
- flere gode tanker
- flere bøker - klare til å bli skrevet ned
- mer fred
- mer latter - av mine egne feil
- mer musikk - klar til å bli spilt inn
- flere klemmer
- flere barn
- flere bilder - klare til å bli malt
- flere gode ord - til andre
- større innsikt
- mer visdom
- mer av Gud
- en liten bit av alt som er godt, rett og bra

Hva er din ønskeliste?

mandag 5. februar 2007

"Livsfilosofi"

Det interesserer meg ikke hva slags arbeid du har.
Jeg vil vite hva du higer etter, og om du våger å
drømme om å møte ditt hjertes lengsel.
-
Det interesserer meg ikke hvor gammel du er.
Jeg vil vite om du vil risikere å dumme deg ut
for kjærlighetens skyld, for din drøm,
for det eventyret det er å være i live.
-
Det interesserer meg ikke hvilke planeter som
står i kvadratur i din måne.
Jeg vil vite om du har berørt kjernen i din egen sorg,
om du er blitt åpnet av livets mange svik,
eller om du har trukket deg sammen
og lukket deg av frykt for mer smerte.
Jeg vil vite om du kan bære sorgen,
min eller din egen,
uten å prøve å skjule den,
viske den ut eller prøve å lege den.
-
Jeg vil vite om du kan være i gleden,
min eller din egen,
om du kan danse vilt og la ekstasen
fylle deg til fingerspissene
og helt ut i tærne uten å be oss om
å være forsiktige, om å være realistiske,
om å huske begrensningene
ved det å være menneske.
-
Det interesserer meg ikke om den
historien du forteller meg er sann.
jeg vil vite om du kan skuffe en annen
for å være tro mot deg selv,
om du kan bære beskyldningen
om svik og ikke svikte din egen sjel,
om du kan være troløs og derfor troverdig.
-
Jeg vil vite om du kan se skjønnheten,
selv når den ikke er vakker,
hver eneste dag,
om du kan søke kilden i ditt eget liv
i dens nærvær.
-
Jeg vil vite om du kan leve med nederlag,
dine eller mine,
og likevel stå ved bredden av innsjøen
og rope til den sølvblanke fullmånen: JA!
-
Det interesserer meg ikke hvor du bor
eller hvor mye penger du har.
Jeg vil vite om du kan stå opp
etter en natt i sorg og fortvilelse,
dødstrøtt og med verkende lemmer,
og gjøre det som må gjøres
for at barna skal få næring.
-
Det interesserer meg ikke hvem du kjenner
eller hvordan du kom hit.
Jeg vil vite om du kan stå midt i ilden
sammen med meg, uten å vike.
-
Det interesserer meg ikke hvor eller hva
eller med hvem du har studert.
Jeg vil vite hva som holder deg oppe,
innenfra, når alt annet faller bort.
-
Jeg vil vite om du kan være alene med deg selv,
og vite om du virkelig liker ditt
eget selskap i øyeblikkene av tomhet.
-
(Kjedemail)

lørdag 3. februar 2007

Faith...

Jeg blir veldig glad om noen gidder å lese og kommentere min nyeste sang "Faith"! :) :) :) Som nå ligger på "older posts" men som er ny egentlig...

:) :) :)

fredag 2. februar 2007

utdrag2

Solen stod midt på himmelen og varmet opp alle de millionene av finkornede sandkorn som dekket den vesle stranden mellom klippene. Ingen skyer var å se, bare et stort, åpent hav og blå himmel. Svale bølgeskvulp. Fugleskrik innimellom.

Vinden blåste forsiktig og blandet små sandkorn inn i det lange håret hennes. Hun stod lenge på det samme stedet, helt til de bare føttene begynte å svi av det varme underlaget. Da begynte hun å gå forsiktig rundt i sanden og lagde mønster med føttene. Satte seg slitent ned og hvisket dem forsiktig ut med hånden. Tegnet flere tegninger og hvisket dem bort igjen.

Hun hørte ingen steg, men ble var at noen stod like ved henne. Luften dirret lett. Dirret på en underlig, foruroligende måte.

”Jeg har lett etter deg.”

Den mørke stemmen hans trengte inn til verdenen hennes og inn i hjertet. Sårt. Stille tårer rant fra øynene hennes, men hun tørket dem ikke bort. Satt bare med et rolig blikk og stirret utover havet.

Han satte seg ned ved siden av henne. Roen over ham var til å ta og føle på. Han virket så sikker. Så trygg. Så uberørt av livets konstante kaostilstand. Havet smilte til ham og fortsatte ustoppelig med å synge om fred.

(...)

”Kom, la oss lete etter skjell!” Han tok henne i hånden, dro henne opp og gikk ned til vannkanten. Der plukket han ut alle de hjerteformede skjellene han kunne finne.

Hun sparte bare på de unike, som tilsynelatende var alene av sin slag. Deformede eller ødelagte, fulle av farver og underlige former.

”Fant du det du lette etter?”

Hun skakket på hodet. ” Ofte finner vi ut etter reisen at det vi lette etter var hjemme. Eller det kan ikke finnes.”

Han så henne alvorlig inn i øynene og la et hjerteformet skjell i hånden hennes. ”Dette er for håp, sånn at du alltid skal huske at det finnes håp for fremtiden din, uansett hvordan horisonten din måtte se ut. Dette,” sa han og la et skjell til der, ”er for tro, sånn at du skal huske å ikke miste troen på at det finnes noe godt her et sted. Og dette er for kjærlighet.” Han la et tredje skjell i hånden hennes. ”Kjærligheten til menneskene rundt oss er det aller største vi har og kan dele, selve pulsslagene i livet.”

Hun stirret på ham, stirret ham i senk i en liten evighet. ”Takk,” hvisket hun.

En vårmorgen - tro

Utdrag 1

Troen, selve kjernen i livet, syntes å være borte. Tilbake var det et isende kaldt, sort hull som nærte seg av restene og sugde inn all livskraft som kom inn i en radius på fire meter rundt henne. Ensomt.

Hun gikk bort til vasken og plasket vann i ansiktet, men like etterpå føltes alt tørt igjen. Innskrumpet, oppslukt, bistert. Fylt opp av mer sand enn en ørken. Hun ville gråte, men det fantes ikke tårer. Ville skrike, men det fantes ikke stemme.

Hun gikk og kastet forskjellige ting opp i sekken på måfå i de øyeblikkene da skjelvingene ikke var for store. Prøvde å kaste tomrommet oppi der sammen med klær og tannbørste og mat.

Da hun hadde kommet seg ut av leiligheten, klarte hun ikke å låse etter seg. Nøklene søkte stadig ned mot jordoverflaten, men kom ikke lengre enn til plankene under føttene hennes. Hun satte seg ned på det øverste trappetrinnet og pustet ukontrollert, hev etter pusten.

Steg hørtes nede i trappen.

Hun hev seg inn mot veggen, men rakk ikke å reise seg før en ung mann på hennes egen alder stod rett nedenfor henne med et spørrende ansikt.

Hun ville rope ”HA DEG VEKK!” til ham, kaste sekken i ansiktet hans og løpe av sted alt hun orket. I stedet vendte hun hodet inn mot veggen og lukket øynene.

”Du, er alt bra med deg, eller?” Den unge mannen rørte forsiktig ved skulderen hennes, og hun trakk den til seg som om noen hadde brent henne. Han kikket rolig inn i det ville blikket hennes. ”Planlegger du å reise bort over lengre tid?” spurte han og nikket mot sekken hennes.

Ordene ville ikke komme ut av henne. Hun kikket oppover trappene og søkte med blikket etter en fluktrute, som et villdyr som har vært innestengt for lenge.

Han nikket stille og flyttet seg ut av veien hennes. ”Kom tilbake, da, og fortell meg det hvis du finner det du søker et sted.” Han gikk oppover trappene og var borte.

Porten var åpen. Hun tok sats og løp ned alle trappene, løp ut døren, løp langt bortover veien. Finne det hun lette etter? Hun kom aldri til å finne det. Det eneste hun søkte tilhørte nå en annen verden.

En vårmorgen - tro

torsdag 1. februar 2007

Livets letthetsgrad

Sitat fra min tvillingsøster:

No one said it would be easy,
they just said it would be worth it...

Akkurat du! :)

Akkurat du er verdifull, kjære søster eller bror!

Det finnes mennesker i verden som gleder seg over at nettopp du eksisterer og ble bestemt til å vandre rundt på denne planeten en stund. Det finnes mennesker som ikke ville hatt det like godt uten deg. For noen er du helt topp! Noen synes at du er vakker, selv om de ikke er så flinke til å si det til deg. Noen synes at du er bra! At du er bra nok som du er. Noen sovner i kveld og er glad for at akkurat du er til.

Jeg hadde en stor oppdagelse da jeg selv ble mamma: Jeg oppdaget for første gang hvilken utrolig sterk kjærlighet jeg selv blir elsket med av mine foreldre - den samme som jeg føler for mitt eget barn. Denne uendelige kjærligheten har jeg selv undervurdert i deler av livet.

Brødre & søstre - dere er elsket!!!

Søt kjedemail

Smil smitter !

Jeg føler meg avslappet og trygg når noen smiler til meg.

Ja, jeg begynner å smile selv ! Ogkanskje gjør jeg meg litt til, og tror ingen legger merke til det.

Men når noen ser meg som også begynner å smile, innser jeg atdet er jeg som har smittet dem.

Når jeg tenker på dette smilet forstår jeg etterhvert hvor verdifullt det er.
Bare et lite smil som mitt, - kan reise jorden rundt. Så om du har et lite smil på lur, ikke hold det tilbake men slipp det løs! La oss starte en smile-epidemie og smitte hele verden

Når du får denne smilstarteren, så send den straks videre !


*smiiiiiiiiiiiiiil*

Frihet

"Husk at sann frihet er å ha det viktigste i verden uten å eie det!"

Sitat av min mamma! *klemme masse på*

tirsdag 30. januar 2007

Kjære, dere vakre! :)

Jeg har ikke Internett hjemme, og har vært i praksis en stund nå... Og derfor har det vært veldig stille... Men nå er jeg er igjen og prøver å skrive litt! :)

*mosekos*

Faith

What is faith
When I don't know what to believe in
What is faith
When I don't know what is true
What is faith
If I don't know what is real
And what is right
Where's the faith
That will leave me clean and new
(ref:)
Is there someone I can trust
Who can guide me on the way
Who can leave me out of traps
Or I'll bleed to death this way
(mellomspill)
What is hope
I swear that I'm abandoned
What is hope
When the day's as dark as night
What is love
When all it's done is leaving me
Whith scars
Where's the faith
That makes all things be bright
(ref:)
Is there someone I can trust
Who will stay here by my side
And hold me endlessly
Until this pain goes by
(mellomspill)
Who is God?
A pale and distant figure
Who never bothered to know me
In all my pains and troubles
He never bothered to show me
What to do
What is true
(mellomspill, pianosolo)
What is faith
My longing's growing stronger
And it's food
Is endlessly hunger
What is hope
When all I know is how
To be let down
Where's that love
I felt when I was younger
(Ref:)
Is there someone I can trust
Who can guide me through the night
Who truly wants to be
My hope, my air, my light
(Ref:)
Is there someone I can trust
Who can tell what it's all about
Who can free me from these chains
'Cause my prison is my doubt
(New voice:)
My child, I am right here
Where I've always been
Waiting for you
To open up your hearts door
My child, my endless love
Is always here for you
All you have to do
Is believe that its true
Merete L. A. 28.01.2007

fredag 5. januar 2007

POSITIV! :DÅ være positiv og å ha en positiv innstilling har uendelig mye å si i en grå hverdag. Det er forskjellen på å ergre seg over at andre kommer for seint, eller glede seg over at de kommer og at de vil bruke tiden sin sammen med deg, det er forskjellen på å ergre seg over at TVen datt ut eller å se på det som en mulighet til å bruke tiden ansikt til ansikt med et annet menneske, det er forskjellen på å sukke over at det regner eller å glede seg over en innedag, ergre seg over ugresset eller se de skjønnheten i løvetannens farge!

I tillegg kan alt sies på en positiv og en negativ måte! Det er aldri nødvendig å kjefte irritert og slenge med leppa, men det er ofte lettere enn å anstrenge seg for å si det på en god måte - den eneste måten som vil nå frem til et annet menneske slik som du ønsker! Vinden kunne ikke tvinge av mannen jakka, men solen kunne glede ham til å gjøre det!!!

La oss kjempe for det gode, brødre og søstre! La oss tenke over litt oftere hvordan vi reagerer før vi reagerer, hva vi skal si før vi sier det, hvem vi vil være og så er vi dem med hele vårt hjerte! ;)